בית חולים

בישראל 99.5% מהלידות מתרחשות בחדרי לידה שבכותלי בית החלוים השונים.

סיכמנו עבורכן מידע על מספר נושאים הקשורים ללידת בבית חולים

מדי שנה החברה הישראלית לבריאו האם והעובר מפרסמת את אחוזי התערבויות השונים. איסוף הנתונים נעשה באופן וולנטרי ולא כחובה כמו במדינות אחרות על מנת לפקח ולבדוק את הפרקטיקה בביתי חולים שאמורים לעמוד בהנחיות וסטנדרטים של משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי. בנוסף יש לציין ששם הבית חולים לא מופיע במצגות וכך אין באמת אפשרות לבחור באופן מושכל ומודע באיזה בית חולים את תרצי ללדת. במידע הזה אמור להיות מידע ציבורי ואנו עובדות בימים אלו על קבלת המידע.

 דו”ח שנתי 2015

דו”ח שנתי 2016

מצגת-נתונים-2017-מקור

בבית חולים לידה מנוהלת על ידי נהלים ופרוטוקולוים. למרות היתם ביתי חולים ציבוריים המידע אינו נגיש לציבור. בקרוב נוכל לפרסם השוואת נהלים בין ביתי חולים.