מחקר בנושא תחלואה אמהית חמורה בקרב נשים בסיכון נמוך בלידות בית מתוכננות לעומת לידות בית חולים מתוכננות בהולנד, במחקר ארצי

על מה מדובר?

רבים חושבים כי לידות בית הן עניין מסוכן, בחירה לא אחראית והרסנית של הורים. התפיסה הרווחת היא שלידה בבית חולים בטוחה בהרבה עבור היולדת והעובר. הולנד היא המדינה המערבית בעלת אחוז לידות הבית הגבוה ביותר, לכן היא אידיאלית למחקר הנוכחי, שבוחן את הקשר בין מקום הלידה המתוכנן לבין תוצאים נדירים אך חמורים לאם. יתר על כן, בהולנד קיים מאגר נתונים ארצי שאוסף את כל נתוני הלידה. לצד מאגר זה, מחקר עדכני זה, שחקר את המרכיב האתני של תחלואת אמהות בהולנד יצר מאגר מידע נוסף, המאגד את כל המקרים של תחלואה אמהית חריפה במדינה במשך שנתיים.
השילוב בין שני מאגרי המידע הללו יצר הזדמנות חד פעמית להשוות את שיעור התחלואה האמהית של אמהות בלידות בית מתוכננות מול לידות בית חולים מתוכננות. השערת המאמר הנוכחי היא כי נשים בהריון בסיכון נמוך המטופלות ברפואת משפחה ומתכננות לידת בית, יסבלו משיעור גבוה יותר של תחלואה אמהית חריפה לעומת נשים המתכננות לידה בבית חולים.

מי נכלל במחקר?

בהולנד, מיילדות ברפואת משפחה, מלוות נשים בהריון בסיכון נמוך, בלידה ספונטנית בין השבועות 37-42. נשים בסיכון נמוך הן נשים בהריון עם עובר אחד במנח ראש, ללא כל סיכון רפואי או מיילדותי שמהווה אינדיקציה לטיפול בבית חולים (כמו ניתוח קיסרי בעבר). נשים שבמהלך הריונן עולים סיבוכים ו/או גורמי סיכון, מופנות לטיפול מומחה בבית החולים. התערבויות מיילדותיות כגון ניטור אלקטרוני של העובר, זירוז ומשככי כאבים, קיימים רק בבית החולים.
כאמור נתוני המחקר הם שילוב בין שני מקורות מאותה תקופת זמן (2004-2006): מחקר זה שאסף נתונים על כל המקרים של תחלואה אמהית מ-98 בתי חולים בהולנד במשך שנתיים; ומאגר הנתונים הארצי שמאגד שלושה מאגרים: מרפואת משפחה, מרפואת מומחים בבתי חולים ומרפואת ילדים. משני המאגרים נבחרו נתונים על נשים בהריון עם עובר אחד, בלידה ספונטנית בין השבועות 37-42, שלא ילדו בעבר בניתוח קיסרי.
דגימת המחקר כוללת נשים המטופלות ברפואת משפחה עם עובר יחיד, ללא אינדיקציות לסיכון בינוני ו/או פקיעת קרומים מתמשכת ללא צירים, או אינדיקציות להפניה לרפואת בית חולים בתחילת הלידה.
משתני המחקר:
  1. “מקום לידה מתוכנן” מחולק לשלוש קטגוריות: לידת בית מתוכננת, לידת בית חולים מתוכננת, ומקום לידה לא מתוכנן. בשלב מסוים בהריון המיילדות המלוות ממלאות במאגר הנתונים היכן האישה מתכננת ללדת (חלק מהמידע חסר משום שלא עודכן או שהנשים לא החליטו).
  2. תוצא עיקרי: “תחלואה אמהית חמורה” חולק במחקר הלמו”ן לחמש קטגוריות: אשפוז בטיפול נמרץ, קרע רחמי, רעלת הריון או תסמונת “הלפ” או תחלואה אמהית חמורה אחרת כפי שהובחנה ע”י קלינאי. כמו כן גם דמם לאחר לידה של יותר מ1000 מ”ל והסרה ידנית של השיליה, נכנסו להגדרות בהתבסס על מאגר הנתונים הארצי.
  3. משתנים מתערבים אפשריים הם: לידה ראשונה, גיל ההיריון, גיל האם, מוצא, ומעמד סוציו-אקונומי.
  4. משתנים שהוחזקו משום שקושרו בעבר עם תוצאים אמהיים שליליים: זירוז לידה עם אוקסיטוצין ולידה ניתוחית (ניתוח קיסרי, לידת ואקום או מלקחיים).

מה מצאו?

בתקופת המחקר, 240,400 נשים שלא עברו בעבר ניתוח קיסרי, עם הריון של עובר אחד, ולידה ספונטנית בין השבועות 37-42 תועדו במאגר הנתונים. במחקר 706 נשים עמדו בקריטריון וחוו תחלואה אמהית חמורה לאחר תחילת הלידה (27.7%). מסיבות שונות (חוסר במידע, טפסים, מקום לידה לא ידוע, אינדיקציות לסיכון בינוני, ואינדיקציות נוספות) חלק מהנשים לא נכללו בניתוח הסופי. המאגר המקושר (בין מחקר הלמו”ן למאגר הנתונים הארצי) מכיל מידע על 230,299 נשים, מהן 598 (2.6 ל1000) סבלו מתחלואה אמהית חמורה. מתוכן 172,973 התחילו לידה בליווי של רפואת משפחה (364, סבלו מתחלואה אמהית חמורה), ועבור 439 מקום הלידה לא היה ידוע (1 חוותה תחלואה).
מתוך 146,752 שנותרו ברפואת משפחה בתחילת הלידה, 92,333 (62.9%) תכננו לידה ביתית, ו54,419 (37.1%) תכננו לידה בבית חולים. לעומת נשים שתכננו ללדת בבית החולים, נשים שתכננו ללדת בבית לרוב ילדו בעבר; בלידה הנוכחית ילדו לקראת שבוע 41 והלאה; גילן היה לרוב בטווח שבין 25 ל-34; ממוצא הולנדי ומעמדן הסוציואקונומי לא היה נמוך.
תוצאים אמהיים חמורים: מכל הנשים שנכללו במחקר, 288 נשים (2 לכל 1000) סבלו מתחלואה אמהית חמורה. מתוך לידות הבית המתוכננות, תחלואה אמהית חמורה התרחשה אצל 141 נשים (1.5 ל1000) ובקרב לידות בית חולים מתוכננות אצל 147 נשים (2.7 ל1000). לרוב הנשים שנפגעו ניתן עירוי דם של 4 מנות דם או יותר. דמם לאחר לידה היה התוצא החמור הנפוץ ביותר והתרחש אצל 2699 (29.2 ל1000) מלידות הבית, ו2172 (39.9 ל1000) מלידות בית החולים המתוכננות. תוצאים שליליים אחרים היו פחות נפוצים בקרב לידות הבית לעומת לידות בית החולים, אך ההבדלים היו מובהקים סטטיסטית רק עבור נשים שכבר ילדו בעבר. יתר על כן, פחות נשים שילדו לידת בית מתוכננת קיבלו זירוז ו/או ילדו בלידה ניתוחית כלשהי לעומת נשים שילדו בלידה מתוכננת בבית חולים.
המחקר הנוכחי הראה סיכון נמוך יותר של תחלואה אמהית, דמם לאחר לידה והוצאה ידנית של השיליה בקרב נשים בסיכון נמוך בתחילת לידה, בלידת בית מתוכננת לעומת לידת בית חולים. ההבדלים היו מובהקים רק עבור נשים שילדו בעבר. לא נמצאה אף הוכחה שלידות בית מתוכננות בקרב נשים בסיכון נמוך מובילות לסיכון גבוה יותר של תוצאים אמהיים שליליים חמורים במערכת טיפול ביולדת, הכוללת מיילדות מאומנות ומערכת ניתוב ותחבורה טובות.
** הכתבה היא סיכום של המחקר המקורי, נתונים מורחבים אודות המחקר לרבות מידע סטטיסטי, ניתן למצוא במחקר המקורי, כאן: http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3263
שתפו ברשתות החברתיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *