ניירות עמדה

ב-14.11.2016 עבר בקריאה ראשונה חוק לידות בית של ח”כ Tamar Zandberg תמר זנדברג. צעד ראשון להסדרת לידות בית בישראל!

חופש הבחירה בלידה הוא חלק מהזכויות הבסיסיות ביותר של כל אישה יולדת בישראל. חוק דמי הלידה של ח”כ זנדברג הוא צעד ראשון בכיוון, ואנו מקוות שהוא יסמל את ההצטרפות של ישראל למגמה העולמית של שיפור זכויות היולדת. החוק מעניק דמי לידה לנשים שיולדות בבית, ובכך מטפל באחד מהחסמים העומדים בפנים נשים המעוניינות לבחור ללדת בבית. ישנן הגבלות רבות נוספות אותן משית משרד הבריאות על סוג לידה זה, אשר התימוכין המחקריים להם לא ברורים והם מהווים פגיעה בזכויות הנשים בישראל. לידת בית הוכחה מחקרית ועל ידי ארגון הבריאות העולמי כבטוחה ומטיבה עבור הנשים היולדות כאשר מבוצעת בתנאים הראויים. תיקון אי השוויון החוקי הוא צעד ראשון לעבר חופש בחירה מלא בלידה והכרה מלאה בזכויות הנשים היולדות.

לנייר עמדה של העמותה על הצעת החוק: נייר עמדה לקראת הדיון בנושא הצעת חוק לידות הבית