תוצאות של לידת בית מתוכננת עם מיילדת מוסמכת לעומת לידת בית חולים מתוכננת עם מיילדת או רופא

Patricia A. Janssen, PhD, Lee Saxell, MA, Lesley A. Page, PhD, Michael C. Klein, MD, Robert M. Liston, MD, and Shoo K. Lee, MBBS PhD

סיכום קצר

מחקר שנערך בקנדה השווה נתונים של לידות בית מתוכננות בסיכון נמוך עם מיילדת מוסמכת (2889 לידות) עם לידות בית חולים מתוכננות בסיכון נמוך עם מיילדת (4752 לידות) ועם רופא (5331 לידות). התוצאות מראות כי אין הבדל בתמותת תינוקות או בסיכון לאם וליילוד וכי יש סיכוי משמעותי לפחות התערבויות בזמן הלידה בלידות הבית.
הנה מחקר שנערך בקנדה והשווה נתונים של: 1. לידות בית מתוכננות בסיכון נמוך עם מיילדת מוסמכת (2889 לידות) 2. לידות בית חולים מתוכננות בסיכון נמוך עם מיילדת (4752 לידות) 3. לידות בית חולים מתוכננות בסיכון נמוך עם רופא פרטי (53311 לידות).
התוצאות הן מובהקות לטובת לידות הבית ומראות כי יש יותר התערבויות רפואיות בזמן הלידה בבתי החולים, ופחות סיכונים לאם וליילוד בלידת בית.
הנה מעט מהתוצאות שמראות את הפערים בהתערבויות רפואיות בלידות:
צורך בזרוז לידה: בית 23.7% מיילדת בבי”ח 39.9% עם רופא 50.4%
שימוש באפידורל: בית 7.7% מיילדת 19.0% רופא 27.9%
נעשתה אפיזיוטומיה – חתך חיץ בית 3.1% מיילדת 6.8% רופא 16.9%
מעבר לניתוח קיסרי: בית 7.2% מיילדת 10.5% רופא 11.0%
לידה וגינלית ללא מכשירים: בית 89% מיילדת 82.3% רופא 75%
הנתונים של המחקר מובהקים. בלידות בית יש פחות התערבויות, ואין הבדל בסיכונים לאם ולתינוק.

על מה המחקר?

מחקרים על לידות בית מתוכננות בנוכחות מיילדת רשומה היו מוגבלים על-ידי מידע חלקי, מדגמים לא מייצגים, קשרים- סטטיסטיים בלתי הולמים וחוסר יכולת להפריד לידות בית בלתי מתוכננות. במחקר הנוכחי השוו את התוצאות של לידות בית מתוכננות בנוכחות מיילדת מוסמכת עם לידות מתוכננות בבתי חולים בנוכחות מיילדת או רופא.
האיגוד של רופאים מיילדים וגניקולוגים של קנדה מעודדים מחקר בנוגע לבטיחות של כל מסגרות הלידה ולא לוקחים צד בנוגע ללידות בית. בשנת 2008, הקולג’ האמריקאי של רופאים מיילדים וגניקולוגים חזרו בהם מהתנגדותם ארוכת השנים ללידות בית והצהירו שהבחירה ללדת בבית מציבה את תהליך הלידה עצמו לפני המטרה של ללדת תינוק בריא. בניגוד, הקולג’ הממלכתי של רופאים מיילדים וגניקולוגים בבריטניה הוציאו הצהרה שתומכת בלידות בית כבחירה ברת-קיימא עבור נשים עם הריון ללא סיבוכים.
במחקר הנוכחי, בררנו לגבי התוצאות של כל לידות הבית בנוכחותה של מיילדות מוסמכת. השוונו את התוצאות הללו עם התוצאות של כל הלידות המתוכננות בבית החולים שעמדו בקריטריונים של לידות הבית ובנוכחות קבוצה דומה של מיילדות. השוונו גם תוצאות של מדגם נבחר של נשים בעלות מצב זהה של סיכון שתכננו ללדת בבית החולים עם נוכחות רופא.

מי השתתף במחקר?

במחקר כללו את כל לידות הבית המתוכננות בנוכחות מיילדת מוסמכת מה-1 לינואר 2000 עד ל-30 לדצמבר 2004 בקולומביה הבריטית, קנדה (2889=n), ואת כל הלידות המתוכננות בבית החולים המותאמים לדרישות הכשירות ללידות בית שבהן נכחו קבוצה דומה של מיילדות (4752=n). בנוסף, נכללה דגימה של לידות מתוכננות בבתי חולים בנוכחות רופא (5331=n). המדד העיקרי כלל מוות בסמוך ללידה, המדד המשני כלל התערבות של מיילדת כתוצאה ממצב של סיכון לאם או ליילוד.
במשך תקופה בת חמש שנים של המחקר, 2899 נשים החלו את הלידה בנוכחות אחות מיילדת רשומה עם הכוונה ללדת בבית, 4752 שהתאימו לקריטריון הכשירות של לידת בית מתוכננת התחילו את הלידה עם כוונה ללדת בבית החולים. הקבוצה שילדה בנוכחות רופא כללה 5331 נשים. שללנו נשים שהיו צריכות לקבל פיטוצין כדי לזרז את הלידה לאחר ההתאמה של 2:1 עם קבוצת המחקר שלנו, זאת משום שלמדנו במשך המחקר שהמדיניות לגבי השימוש בפיטוצין לזירוז הלידה היה מחוץ להיקף הפעילות של מיילדת ורופאי משפחה בבתי חולים מסויימים. ביחס לנשים שתכננו ללדת בבית חולים עם מיילדת, הסבירות הייתה נמוכה יותר שנשים שתכננו ללדת בלידת בית יהיו הורה יחיד או בלידתן הראשונה (טבלה 1).

מה מצאו?

תמותה סביב הלידה

שכיחות התמותה סביב הלידה עבור כל 1000 לידות הייתה נמוכה יחסית בכל שלושת הקבוצות. 0.35 בלידות בית מתוכננות, 0.57 בלידות מתוכננות בבית חולים בנוכחות אחות מיילדת ו- 0.64 בלידות מתוכננות בבית חולים בנוכחות רופא. לא היו אף מקרים של מיתות בין 8-28 ימים של חיים.
התערבות רפואית
הנשים שתכננו ללדת בבית 2,285 (78.8%) ואלו שתכננו ללדת בבית חולים עם נוכחות של מיילדת, 4604 (96.9%) עשו זאת. יחסית לנשים שתכננו ללדת בבית חולים בנוכחות מיילדת או רופא, הסבירות להתערבות רפואית שהערכנו (שכללו מוניטור לעובר, זירוז של הלידה, לידה נרתיקית עם סיוע, ניתוח קיסרי וחתך חיץ) הייתה נמוכה עבור הנשים שתכננו לידה בבית.
תוצאות של סיכון עבור האם והיילוד
תוצאות של סיכון עבור האם היו נדירות בכל שלושת הקבוצות.
בהשוואה לנשים שתכננו ללדת בבית חולים בנוכחות מיילדת, לאלו שתכננו לידת בית הייתה סבירות נמוכה משמעותית לקרע בדרגה שלוש או ארבע, לדימום לאחר הלידה או לחום גבוה. בדרגת הזיהום באופן כללי, על אף שהייתה נמוכה בקבוצת לידות הבית, לא היה הבדל מובהק בין הקבוצות. הסיכון שהוערך עבור תוצאות מסכנות בעבור האם היה נמוך באופן מובהק עבור הנשים שתכננו לידת בית מאשר אלו שתכננו לידה בבית חולים בנוכחות רופא. יחסית לנשים שתכננו לידה בבית החולים בנוכחות מיילדת, אלו שילדו בבית היו בסבירות נמוכה יותר ללדת יילוד עם טראומת לידה, דרישה לחמצן מעבר ל24 שעות (טבלה 4 ונספח 1).
בהשוואה לנשים שתכננו ללדת בבית חולים בנוכחות רופא, אלו שתכננו לידת בית היו גם כן בסיכון נמוך יותר לטראומת לידה, הנשמה בלידה וטיפול בחמצן מעבר ל24 שעות. בנוסף, הם היו בסבירות נמוכה יותר לשאיפת מים מקוניאליים. עבור אלו שנולדו בבית החולים הסבירות לאשפוז או אשפוז חוזר הייתה גבוהה יותר. הבחנו שלא היה הבדל מובהק בין קבוצת הלידה בבית לבין הקבוצות האחרות ביחס לציון אפגר אחרי 5 דקות של פחות מ-7, דיאגנוזה של חנק, התקף או צורך בנשימה עם סיוע מעבר ל-24 השעות הראשונות של החיים.

פרשנות

ההחלטה לתכנן לידה בבית בנוכחות מיילדת מוסמכת אל מול לידה בבית חולים היו מיוחסות לדרגות נמוכות וברות השוואה של מוות סביב הלידה. נשים שתכננו לידת בית היו בסיכון נמוך יותר להתערבויות הרפואיות שהוערכו והיו בסיכון דומה או נמוך של תוצאות סיכון עבור האם יחסית לנשים שתכננו לידת בית בליווי מיילדת או רופא. יילודים אשר אמם תכננה לידת בית היו בסיכון דומה או מופחת למוות עוברי או מוות אחרי הלידה יחסית ליילודים שאמם תכננו ללדת בבית חולים, זאת למעט יילודים שאושפזו בבית חולים (או הגיעו לאשפוז חוזר אם נולדו בבית החולים) לעומת יילודים שנולדו בבית חולים בנוכחות רופא.
הסיבה העיקרית לאישפוז חוזר של יילודים בבתי חולים בצפון אמריקה היא צהבת יילודים. קרוב ל40% של יילודים עם צהבת ניתן לזהות ולתת טיפול לפני השחרור הביתה. לכן, שיעור האשפוז החוזר הגבוהה יותר בקבוצת היילודים בלידת בית מתוכננת ביחס לאשפוז החוזר של הלידות המתוכננות בבית החולים יכול להיות קשור לצורך בטיפול בצהבת יילודים שעבור תינוקות שנולדו בבית החולים, עלול לדרוש שהות ארוכה יותר בבית החולים במקום אשפוז חוזר.

מה המסקנה?

המחקר שלנו הראה שלידות בית מתוכננות בנוכחות מיילדת מוסמכת קשור לרמות נמוכות של מוות בסמוך ללידה ורמות מופחתות של התערבות רפואית ותוצאות מסכנות עבור האם ביחס ללידות מתוכננות בבית חולים בנוכחות מיילדת או רופא. השיעור של פחות ממוות 1 ל-1000 לידות יכול להוות נקודת ציון לתחומי שיפוט שונים כאשר הם מעריכים את היתכנות הלידה הביתית שלהם.
שתפו ברשתות החברתיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *